què és el Mercat Im-Porta??

Mercat ImPorta, creant oportunitats

Definició

Des de Transforma Porta i altres entitats de Porta i de Nou Barris ens hem posat a treballar en un procés col·lectiu i comunitari per crear un mercat mensual a la Plaça Sóller amb la finalitat de crear un espai de trobada entre veïns/es per tal de promoure oportunitats en el marc d’una economia social i solidària.

El Mercat ImPorta vol ser un lloc on construir i promoure al districte de Nou Barris una alternativa real a nivell econòmic, social i ecològic vinculat a les experiències i potencialitats dels moviments socials del territori per enfortir l’economia del Bé Comú, l’empoderament col·lectiu i democratització de l’espai públic.

Mercat ImPorta, construïm les oportunitats

grafic1

 • Revitalitzar l’espai públic i les relacions veïnals

Dinamitzar la Plaça Sóller com espai de centralitat de barri i de districte. L’objectiu és construir col·lectivament un espai de trobada, de relació entre veïns i veïnes, per enfortir els vincles, intercanviar experiències i donar viabilitat projectes comuns.

 • Promocionar l’Economia Social, Solidària, Feminista i Ecològica

Una de les propostes inspiradores d’aquest projecte és l’Economia del Bé Comú. Des del Mercat es pretén enfocar “la crisi” com un context d’oportunitats de canvis transformadors. En els darrers anys estan sorgint experiències, iniciatives, cooperatives i empreses amb aquests valors. ImPorta és un espai on donar a conèixer projectes inspiradors, on es potenciïn noves iniciatives i serveixi com a referència per crear de noves.

 • Generar un procés comunitari d’empoderament col·lectiu

Des de el Mercat es vol apostar per un desenvolupament local socioeconòmic des d’una perspectiva comunitària. Neix com una iniciativa veïnal per crear sinèrgies, confiança, propostes i voluntat de compartir davant de les necessitats individuals i col·lectives per transformar l’entorn comú. 

Empoderament col·lectiu: és un procés de treball on les associacions i veïns  socialitzen les oportunitats de crear un espai mensual autogestionat d’intercanvi de idees  

Treballar valors. És un espai de reflexió, acció i intercooperació sobre temes que afecten a la vida quotidiana de les persones i de difusió d’iniciatives comunitàries que construeixen maneres de fer més justes. En aquest sentit, es proposa fer els Mercats temàtics, és a dir, cada mes estaran centrats en un tema. Així, s’organitzaran activitats complementàries dins del mateix mercat, com ara debats, xerrades, tallers, activitats familiars, en relació amb el tema del mes.

Potenciar els recursos del territori. Aprofitar els canals existents de coordinació i treball comú entre veïnat i professionals del territori , per articular comunitàriament aquest projecte d’economia social i local. Contant també amb la riquesa d’experiències i propostes a nivell del propi territori i a nivell de país que s’aglutinen dins de la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES). 

Promocionar la riquesa de la cultura viva i popular de Nou Barris tot fomentant el desenvolupament de la creativitat i les aptituds artístiques de forma col·lectiva. Un espai d’intercanvi de serveis, bens i idees

 • Foment d’una societat sostenible amb medi ambient

Es vol fomentar el desenvolupament local, de proximitat i de circuit curt, comunitari i personal. Pensar i reflexionar sobre el consum crític, reutilització i el reciclatge en un context on predominen els valors de “comprar, usar i llençar”. Es tracta de promoure un espai on es poden intercanviar o vendre objectes que ja no ens són necessaris però que, abans de llençar-los, els oferim per si poden ser útils a algú altre. Volem evitar que els objectes encara útils esdevinguin residus.

Mercat ImPorta, Espais

grafic2

 • Mercat de Pagès. Detectar i contactar amb tots els projectes d’horticultura urbana de Nou Barris i convidar-los al Mercat. Promovent la seva activitat i podent mesurar les possibilitats d’autocupació i de crear projectes d’ESS viables.

 • Espai d’Economia Social i Solidària. Detectar i contactar amb tots els projectes d’ESS de Nou Barris (també d’altres llocs, si s’escau) i convidar-los al Mercat. Sent un aparador dels mateixos i promovent la seva viabilitat. I també crear un espai de relació i col·laboració entre els mateixos o d’acompanyament i assessorament a projectes incipients.

 • Àgora. Aquest espai és el que aporta el contingut de cada mercat. Els dos primers han tractat La sobirania alimentària a la ciutat i El dret a la ciutat. Al tercer es tractarà el tema dels mercats (físics) i la seva funció (El mercat que ens ImPorta). En propers mercats es volen tractar temes com l’ESS, l’Economia Feminista, Monedes socials, Finances ètiques, etc. Així, que aquest és un espai de difusió i debat sobre temes d’ESS.

 • Activitats familiars. Aquest espai vol anar-se tematitzant i poder fer activitats de lleure a on la temàtica sigui l’ESS (Petit ImPorta a on els infants facin els seus mercats d’intercanvi o amb moneda social, etc.). L’objectiu és vincular a AMPA’s i altres entitats.

 • Bar i menjador. Aquest espai és organitzat per l’Assemblea d’aturats i vol servir com a via de finançament per projectes o per al que decideixin els seus membres. Es promocionaran productes d’ESS i agroecològics.

Mercat ImPorta, treballem per als veïns

 • Assemblea d’aturats/des de Nou Barris. La majoria de membres son aturats de llarga durada majors de 45 anys. Tenen idees de possibles cooperatives però no disposen de les eines.

 • Casal de Joves i Porta’m a l’Hort. Majoritàriament hi col·laboren joves formats amb dificultats d’accés al treball. En el cas de joves que participen a l’hort tenen algunes idees d’autocupació però tampoc disposen de les eines.

 • Artesanes. Majoritàriament dones, cuidadores (de grans i petits), que realitzen aquesta activitat com a entreteniment o evasió (mentre fan de cuidadores) i com a forma d’aconseguir algun ingrés econòmic. Tenen intenció d’associar-se per poder realitzar més mercats però no saben com.

 • Comerç local. L’AVV ha fet un acompanyament per intentar conformar una associació de comerciants que no s’ha acabat de generar. Amb un enfocament de balanç social es pot fer un procés per reivindicar aquells comerços compromesos amb l’ESS. Un dels projectes del l’Assemblea d’aturades és oferir manteniment a les botigues.

Mercat ImPorta, Participants

 • Associació Veïns i Veïnes de Porta

 • Transforma Porta

 • Casal de Joves de Nou Barris

 • Assemblea d’aturats i aturades de Nou Barris

 • Associació 500×20

 • Agrupació Scout Creu del Sud

 • Asia

 • Alter 9Barris

 • Col·lectiu Candestinos

 • Agrupació Artesans Nou Barris

 • Trobada Alternativa de Nou Barris

 • Mercat d’Intercanvi La Troca Nou Barris

 • Porta’m a l’Hort

Cada vegada més col·lectius participen a aquesta iniciativa:

grafic3

Links:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *